Susisiekime : +370 686 80288

/

el. paštas : psichologijosnamai@gmail.com

Individuali psichologo konsultacija

Išminčiai teigia, kad žmogaus gyvenimas yra panašus į tekančią upę. Vienas jos ruožas  gali būti siauras, kitas platus, sraunus ir vandeningas. Tekantis vanduo gali skleisti ramybę arba nerimą, grožį arba pavojų. Upės dugnas vietomis gali būti smėlėtas, o vietomis nusėtas akmenimis. Kartais upės tėkmėje džiaugsmingai žaidžia saulė, o kartais vanduo pajuoduoja nuo pakeltų nuo dugno dumblių… Jeigu gyvenimas yra upė, tai  žmonės yra tarsi laivai besileidžiantys į ilgą kelionę savo upių vagomis. Tos kelionės ne visada yra lengvos: jos kupinos pavojų, sunkumų, nusivylimų – kartais yra nematomas tikslas, kartais prarandamos viltys ir nerandamas uostas. Tačiau  plaukimo sėkmę lemia ne tiek pats laivas, kiek sumanus jo valdymas (Džordžas Viljamas Kurtis).

Žmogus yra sukurtas taip, kad nežiūrint į aibę sunkumų jis siekia harmonijos ir  vidinės pusiausvyros. Tačiau praktiškai realizuojant savo siekius, norus, sumanymus ir poreikius jam dažnai   tenka susidurti su problemomis – jis atsiranda sudėtingoje situacijoje vienas pats prieš sunkumus. Kaip elgtis sudėtingose gyvenimiškose situacijose – kiekvienas žmogus pasirenka pats: kažkas kreipiasi pagalbos į artimuosius ir draugus, kažkas ieško sprendimo pats, kažkas bando pabėgti nuo sunkumų ignoruojant esamus sunkumus ir pasitraukiant nuo negatyvių emocijų. Pats veiksmingiausias sunkumų įveikimo būdas yra psichologinis konsultavimas – bendravimas su profesionaliais psichologais. Tai būdas, kuris padės jums stipriai laikyti gyvenimo vairą savo rankose, jausti pasitenkinimą gyvenimo kelione ir sumaniai valdyti savo laivą.

Psichologinio konsultavimo metodas pagrįstas tuo, kad vienas žmogus bando padėti kitam: iš vienos pusės yra žmogus, kuris kenčia ir ieško palengvėjimo (klientas), o iš kitos pusės – žmogus, kuris padeda remdamasis mokslinėmis žiniomis, empatija, supratimu, nuoširdumu ir patirtimi (psichologas).

Jeigu norite susitvarkyti su gyvenimo sunkumais, pagerinti santykius su artimaisiais, rasti meilę, suprasti savo vaikus ar tiesiog gauti atsakymą į jaudinantį jus klausimą (o tokiose situacijose draugai ar giminės ne visada gali padėti) ir jaučiate realų norą kažką keisti savo gyvenime, savyje, savo asmeniniuose santykiuose ar profesiniame gyvenime – tai psichologinis konsultavimas kaip tik Jums.

Psichologinis konsultavimas siekia padėti susivokti savo problemose ir kartu padėti žmogui rasti išeities kelius iš sudėtingos situacijos. Psichologinis konsultavimas vyksta pokalbio forma tarp  psichologo ir kliento. Klientu gali būti kaip atskiras asmuo (individualaus konsultavimo suaugusiems, paaugliams, vaikams forma) taip ir grupė žmonių (grupinio konsultavimo šeimoms, poroms forma).

Mūsų Psichologijos Namuose teikiama psichologinė pagalba suaugusiems, paaugliams, vaikams, šeimoms ir poroms. 

Psichologinis konsultavimas vyksta reguliarių susitikimų su psichologu forma (gali būti viena arba daugiau sesijų), kuriose aptariamos jaudinančios žmogų temos ir situacijos. Šios sesijos palaipsniui padeda žmogui koreguoti ir keisti gyvenimą į gerąją pusę, apčiuopti norimus realius  rezultatus.

Psichologinių konsultacijų tikslai:

–          Padėti surasti žmogui išeitį iš sudėtingos gyvenimiškos situacijos su kuria jis negali susitvarkyti savarankiškai;

–          Padėti atskleisti beribį žmogaus potencialą ir galimybes, nukreipti žmogų ta vaga, kuri leis jam  gyventi harmonijoje su savimi;

–          Padėti žmogui suprasti ne tik jo silpnąsias puses ir pažeidžiamas vietas, bet ir atskleisti stipriuosius asmenybes bruožus, į kuriuos  jis gali atsiremti psichologinio proceso metu ir realiame gyvenime;

–          Padėti žmogui rinktis ir veikti pagal savo valią;

–          Pakeisti neefektyvius būdus ir išmokti naujų elgesio ir bendravimo modelių;

–          Padėti asmenybei vystytis.

Psichologinių konsultacijų trukmė gali svyruoti nuo vienos iki keliasdešimt sesijų. Pirmos sesijos metu daug laiko skiriama tam, kad susiorentuoti Jūsų gyvenimo situacijose ir numatyti Jūsų lūkesčius. Dėl to pirma konsultacija yra labiau skirta palaikymui ir profesionalioms rekomendacijoms – profesionalus priėjimas reikalauja labiau išsamaus problemos išnagrinėjimo. Daugeliu atvejų pakanka kelių susitikimų, kad palengvinti emocinę būseną, suvokti ir koreguoti Jūsų reakcijas į tam tikras gyvenimo situacijas.

Tais atvejais, kai problema reikalauja ilgesnio laiko, psichologas gali rekomenduoti reikiamą susitikimų skaičių.

Reikalinga psichologo konsultacija?

Registruokitės telefonu +370 686 80288, el.paštu: psichologijosnamai@gmail.com arba užpildykite šią formą: