Psichologijos Namai


ĮKVEPIANTIS POKALBIS: ką nori gyvenime matyti ir kokiomis spalvomis?

Vieną kartą išminčius pasikvietė žmogų į kambarį ir sako:
– Apsidairyk aplinkui, čia yra daugybė geltonos spalvos daiktų. Įdėmiai į juos įsižiūrėk ir įsimink.
Žmogus apsidairė aplinkui. Iš tiesų kambaryje buvo daug geltonos spalvos daiktų. Jis stengėsi visus šiuos daiktus įsidėmėti, kad galėtų juos vėliau išvardinti. Išminčius išsivedė žmogų iš kambario ir sako:
– Kambaryje buvo daugybė mėlynos spalvos daiktų. Išvardink juos man.
– Bet juk tu man liepei įsidėmėti geltonos spalvos daiktus!
Išminčius nusivedė žmogų vėl į tą patį kambarį. Ir iš tiesų jame buvo daugybė mėlynos spalvos daiktų. Išminčius ir sako:
– Mes per daug susikoncentruojam gyvenime į vienus dalykus ir nebepastebim kitų. Kaip ir šiame kambaryje, gyvenime yra įvairiausių spalvų, įvairiausių įvykių. Vieni mus džiugina, kiti liūdina ar pykto. Jei mes susikoncentruosime ir ieškosime gyvenime to, kas kelia neigiamas emocijas, mes tik tai ir matysime. Tačiau ar nuo to tapsime laimingesni? Pasirink, ką nori gyvenime matyti ir kokiomis spalvomis, ir jų ieškok kasdien. Nustebsi, kiek daug jų surasi.

Autorius nežinomas.